Assa Abloy Cliq og Cliq Remote

Elektromekaniske sylindere med høy sikkerhet og fleksibilitet
For låssystem i store bygg eller komplekse systemer hvor det er ønskelig med daglig styring av enkelte nøklers tilgang i sylindere eller endring av sylindere. Mulighet også for daglig styring og endring/sperring av tapte nøkler via internett med CLIQ REMOTE.

Elektromekanisk sikkerhet hvor det i tillegg til mekaniske sylinderstifter også er elektronikk i sylinderen. Denne kommuniserer med elektronikken i nøkkelen. Sylinderen kan således bare åpnes av en nøkkel som både har riktig mekanisk og elektronisk kode.

Fleksibel, varig og høy sikkerhet
CLIQ-teknologien ivaretar høy sikkerhet uansett hvor mange endringer som gjøres og uansett antall utvidelser av sylindere eller nøkler i låssystemet. TrioVing dp CLIQ gir kontroll over alle nøklene i låssystemet. Det er enkelt å oppgradere og skreddersy ved endringer i organisasjonen.

https://www.assaabloy.com/no/no/solutions/topics/access-control/cliq-remote/how-cliq-remote-works