Digitale låssystem

Med et digitalt låssystem kan man hindre uautorisert kopiering av nøkler og man kan sperre de mistede nøklene uten å endre låser fysisk. Montasje av digitale låsesylindere krever normalt ikke noen form for inngrep i døren. Det må heller ikke føres frem strøm eller signalkabler til dørmiljøet. Man tar ut eksisterende mekanisk låsesylinder og erstatter den med en digital/elektronisk sylinder.

Kontakt butikken

Send mail 38 07 72 77